Στο πλαίσιο της Β ‘ Διαβούλευσης  του Συμμετοχικού Σχεδιασμού για την υλοποίηση του Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας στην πρωτεύουσα, αναδείχθηκε η ακόλουθη διατύπωση για το Όραμα του Δήμου Αθηναίων:


«Αθήνα, μία πόλη σύγχρονη, πράσινη και ζωντανή, μια πρωτεύουσα πρότυπο,

με λιγότερα αυτοκίνητα και με περισσότερο χώρο για ποδήλατο και περπάτημα, 

που αναδεικνύει την πολιτιστική της κληρονομιά και θέτει στο επίκεντρο του σχεδιασμού της

τον άνθρωπο και τις ανάγκες του, προσφέροντας άνεση και ασφάλεια,

με ιδιαίτερη μέριμνα στις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες,

προστατεύοντας και αναβαθμίζοντας το περιβάλλον στο οποίο ζει και μετακινείται ο κάτοικος

εξασφαλίζοντας, ταυτόχρονα, με τη βοήθεια έξυπνων και

καινοτόμων τεχνολογιών τις προϋποθέσεις για την προσέλκυση επισκεπτών,

την ισόρροπη ανάπτυξη της οικονομίας, και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων»