Απαντώ στην έρευνα ερωτηματολογίου, σχετικά με τις ανάγκες μου και τα προβλήματα που αντιμετωπίζω στις καθημερινές μου μετακινήσεις και για το πως θα ήθελα να είναι η πόλη μου στο μέλλον

Ερωτηματολόγιο Φορέων

Ερωτηματολόγιο Εμπόρων

Ερωτηματολόγιο Πολιτών

Δημοσκόπηση Επιλογής Εναλλακτικού Σεναρίου Διαχείρισης της Κινητικότητας