Μέτρα Κινητικότητας

Προτεραιότητα 1: Εξασφάλιση ασφαλούς και άνετης μετακίνησης με τα πόδια, με ιδιαίτερη έμφαση στην κάλυψη των αναγκών των ευάλωτων κατηγοριών  μετακινούμενων και των ατόμων με προβλήματα κινητικότητας Τίτλος Μέτρου Μέτρο 1.1: Εξασφάλιση βαδισιμότητας και προσβασιμότητας ΑΜΕΑ στις τοπικές οδούς της πόλης Περιγραφή Όλες οι οδοί που έχουν τοπικά χαρακτηριστικά, δηλαδή έχουν μικρούς φόρτους οχημάτων και […]

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο παρακολούθησης και αξιολόγησης

Εισαγωγή Η αποτελεσματικότητα του ΣΒΑΚ στηρίζεται κατά πολύ στη συστηματική παρακολούθηση, αξιολόγηση και επικοινωνία της πορείας υλοποίησής του. Πράγματι, βάσει και των ευρωπαϊκών προδιαγραφών , η τέταρτη και τελευταία φάση του κύκλου εκπόνησης ενός ΣΒΑΚ δεν αφορά μόνο στην υλοποίηση των μέτρων που ορίζονται από το σχέδιο αλλά και στις διαδικασίες παρακολούθησης, αξιολόγησης και επικοινωνίας. […]

Διαβάστε περισσότερα

Κοστολόγηση μέτρων ΣΒΑΚ

Το χρονοδιάγραμμα και ο προϋπολογισμός των παρεμβάσεων του ΣΒΑΚ παρουσιάζεται με την μορφή πίνακα που περιλαμβάνει: Τον άξονα προτεραιότητας στον οποίο υπάγεται το εξεταζόμενο μέτρο Τον τίτλο του μέτρου που εξετάζεται Τον χρονικό ορίζοντα στον οποίο εντάσσεται το εξεταζόμενο μέτρο / δράση Τις απαιτούμενες ενέργειες για την υλοποίηση του μέτρου/ της δράσης Τους φορείς που […]

Διαβάστε περισσότερα

Μέτρα ΣΒΑΚ Δήμου Αθηναίων

Μεθοδολογική προσέγγιση Το προσχέδιο μέτρων που παρουσιάζεται στα παρακάτω κεφάλαια διαμορφώθηκε αφού έγινε πρώτα η συσχέτιση προτεραιοτήτων, στόχων, κατηγορίας μέτρων και συγκεκριμένων μέτρων που μπορούν να εφαρμοστούν στην περίπτωση του Δήμου. Επίσης, έλαβε υπ’ όψη τα μέτρα που έχουν προκύψει από τα ερωτηματολόγια με φορείς και πολίτες και από τις διαβουλεύσεις, καθώς και τα προγραμματισμένα […]

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Διαβούλευσης για την ανάδειξη του ιδανικού σεναρίου κινητικότητας

Μεθοδολογική προσέγγιση Στα πλαίσια του συμμετοχικού σχεδιασμού του Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας του Δήμου Αθηναίων δημιουργήθηκαν δύο σενάρια παρεμβάσεων: Το ήπιο σενάριο έχει ως στόχο να προαχθεί η βιώσιμη κινητικότητα σε όλη την έκταση του Δήμου χωρίς να επέλθουν ριζικές αλλαγές στην καθημερινότητα των κατοίκων. Κάπως περισσότερο αποτελεσματική θα είναι η συμβολή του ριζοσπαστικού σεναρίου στην αλλαγή της […]

Διαβάστε περισσότερα

Όραμα και στόχοι ΣΒΑΚ Δήμου Αθηναίων

Διατύπωση οράματος Στο πλαίσιο της Β ‘ Διαβούλευσης  του Συμμετοχικού Σχεδιασμού για την υλοποίηση του Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας στην πρωτεύουσα, αναδείχθηκε η ακόλουθη διατύπωση για το Όραμα του Δήμου Αθηναίων: «Αθήνα, μία πόλη σύγχρονη, πράσινη και ζωντανή, μια πρωτεύουσα πρότυπο, με λιγότερα αυτοκίνητα και με περισσότερο χώρο για ποδήλατο και περπάτημα,  που αναδεικνύει την πολιτιστική της κληρονομιά και θέτει στο επίκεντρο του σχεδιασμού της τον […]

Διαβάστε περισσότερα

Προσχέδια Μελλοντικών Σεναρίων

ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΘΕ ΣΕΝΑΡΙΟΥ Δημιουργήθηκαν δύο σενάρια παρεμβάσεων για το Δήμο της Αθήνας. Το πρώτο σενάριο έχει ως στόχο να προαχθεί η βιώσιμη κινητικότητα σε όλη την έκταση του Δήμου χωρίς να επέλθουν ριζικές αλλαγές στην καθημερινότητα των κατοίκων. Κάπως περισσότερο αποτελεσματική θα είναι η συμβολή του ριζοσπαστικού σεναρίου στην αλλαγή της εικόνας της πόλης. […]

Διαβάστε περισσότερα

Ποια είναι η γνώμη των πολιτών για τα βασικά προβλήματα που αντιμετωπίζουν στις μετακινήσεις τους;

Τα αποτελέσματα των απαντήσεων στα ερωτηματολόγια που απευθύνονταν στο ευρύ κοινό, περί των συνηθειών μετακίνησης τους και των σημαντικότερων προβλημάτων που αντιμετωπίζει ο Δήμος Αθηναίων που σχετίζονται με θέματα κινητικότητας.

Διαβάστε περισσότερα